Upit obrazovanje odraslih, pronađeno natuknica: 13

obrazovanje odraslih

obrazovanje odraslih, sustav pedagoških i socijalnih djelatnosti kojima se proširuju opća kultura i ...

obrazovanje

obrazovanje, organizirani pedagoški proces stjecanja znanja i razvijanja spoznaje. Društveno se organizira ...

odgojno-obrazovni sustav

odgojno-obrazovni sustav, skup svih ustanova koje sudjeluju u ostvarivanju odgojno-obrazovnih programa ...

prosvjeta

prosvjeta, pojam koji obuhvaća školstvo, ukupno obrazovanje i odgoj, različite oblike obrazovanja odraslih, ...

pučko sveučilište

pučko sveučilište, obrazovna i prosvjetiteljska ustanova otvorenoga tipa kojoj je djelatnost, pretežito, ...

učilište

učilište, javna ustanova za formalno i neformalno obrazovanje odraslih. Najčešće nudi programe koji ...

večernja škola

večernja škola, ustanova za obrazovanje odraslih. Prve su večernje škole bile osnovane u XIX. st., u ...

andragogija

andragogija (andr- + -agogija), znanstvena disciplina koja se bavi izobrazbom i učenjem odraslih. Naziv ...

dopisno obrazovanje

dopisno obrazovanje, alternativni oblik učenja putem nastave na daljinu; bitna su mu obilježja dopisivanje ...

Hrvatski filmski savez

Hrvatski filmski savez (HFS), nacionalni krovni savez udruga i školskih družina neprofesijskih stvaralaca ...

(1)  2