Upit oštro, pronađeno natuknica: 195

oštro

oštro (tal. ostro < lat. auster: južni vjetar) (loštrac), topao i vlažan južni vjetar koji se najčešće ...

Aakjær, Jeppe

Aakjær [o:'63308kε:63308əɹ], Jeppe, danski književnik (Aakjær, Skive, 10. IX. 1866 – Jenle, Skive, 22. IV. 1930). ...

Acton, John Emerich

Acton [æ'ktən], John Emerich, britanski povjesničar (Napulj, 10. I. 1834 – Tegernsee, Bavarska, 19. VI. 1902). ...

agrumi

agrumi (tal. agrume, od pučkoga lat. acrūme(n), prema kasnolat. acrum mjesto klas. acre: oštro, kiselo), ...

akromija

akromija (a1- + -kromija), nedostatak pigmenta u koži, ili u obliku oštro omeđenih područja depigmentacije ...

albigenzi

albigenzi (latinski Albigenses, francuski Albigeois), kršćanska sljedba (XI. do XIII. st.) u francuskoj ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

anabaptisti

anabaptisti (grč. ἀναβαπτίζεıν: ponovno krstiti, ponovno uroniti), kršćanska sljedba koja naučava da ...

analisti

analisti. 1. Preteče historiografa u antičkom Rimu; prikazivali su rimsku povijest po ugledu na stare ...

antanta

antanta (franc. entente: sporazum), sporazum između dviju ili više država radi postizanja određenog ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >