Upit novohegelizam, pronađeno natuknica: 1

novohegelizam

novohegelizam (novo- + hegelizam) (neoidealizam), filozofska struja i obrazovni pokret koji je potkraj ...