Upit netkani tekstil, pronađeno natuknica: 8

netkani tekstil

netkani tekstil, opći naziv za plošne tekstilije koje se ne proizvode tkanjem ili pletenjem pređe, već ...

armatura

armatura (lat.: naoružanje, oprema, snast). 1. U tehnici općenito, materijal koji čvrsto povezan s ...

Höffer, Dragutin

Höffer [he'fer], Dragutin, hrvatski ekonomist i tekstilac (Zagreb, 13. XI. 1920 – Zagreb, 27. X. 2014). ...

kroj

kroj, predložak prema kojem se iz nekoga plošnog materijala izrezuju (kroje) dijelovi određenoga proizvoda, ...

poliakrilonitrilna vlakna

poliakrilonitrilna vlakna, umjetna vlakna koja se dobivaju kem. ispredanjem iz otopine poliakrilonitrila ...

sintetika

sintetika (njem. Synthetik, engl. synthetics, prema grč. συνϑɛτιϰός: prikladan za sastavljanje), skupni ...

tekstilije

tekstilije (njem. Textilien < lat. textilia: tkanine), skupni naziv za raznovrsne linearne, plošne i ...

ugljična vlakna

ugljična vlakna (karbonska vlakna), vlakna koja sadrže najmanje 90% ugljika, vrlo su fina, većinom kružna ...