Upit neprekidnost funkcija, pronađeno natuknica: 4

neprekidnost funkcija

neprekidnost funkcija, svojstvo matematičke funkcije f(x) da se postupno mijenja pri malim promjenama ...

funkcija kompleksne varijable

funkcija kompleksne varijable, funkcija kojoj je argument z kompleksna varijabla z = x + iy. Funkcija ...

jednolikost

jednolikost, svojstvo nekih matematičkih objekata da je u promatranome području dovoljan jedan te isti ...

valna funkcija

valna funkcija (znak ψ), kompleksna funkcija koja daje potpuni opis stanja i vremenskih promjena kvantnomehaničkoga ...