Upit nehaj, pronađeno natuknica: 14

Nehaj

Nehaj, tvrđava na brdu iznad Senja. Podignuta je 1558. radi zaštite od Osmanlija s kopna i Mlečana s ...

nehaj

nehaj, u kaznenom pravu blaži oblik krivnje (u ranijem kaznenom zakonodavstvu nehat). Nehaj postoji ...

actiones liberae in causa

actiones liberae in causa [a:kcio:'ne:s li'bere: in kạu'za:] (lat.: radnje slobodne u uzroku), u kaznenom ...

Celio Cega

Celio Cega, trogirska plemićka obitelj. Njezini članovi obnašali su visoke upravne službe u gradu. Najstariji ...

Giannini, Guglielmo

Giannini [62721an:i:'ni], Guglielmo, talijanski novinar i političar (Pozzuoli, 14. X. 1891 – Rim, 13. X. 1960). ...

Glavičić, Ante

Glavičić, Ante, hrvatski arheolog, muzealac i konzervator (Senj, 19. I. 1931 – Senj, 26. IV. 2003). ...

indolencija

indolencija (lat. indolentia: neosjetljivost za bol), nehaj, nemar, nebriga; nemarnost prema poslu, ...

Kaštel Štafilić

Kaštel Štafilić (prije i Štafilić), grad u Kaštelima, Dalmacija; 2965 st. (2011). Kaštel (kula, renesansna ...

krivnja

krivnja, subjektivni odnos osobe prema vlastitomu činu (činjenju ili propuštanju činjenja) i njegovoj ...

Lenković, Ivan

Lenković, Ivan, vrhovni kapetan Hrvatske i Slavonske krajine (? – Otočec kraj Novoga Mesta, 22. VI. 1569). ...

(1)  2