Upit nauk, pronađeno natuknica: 428

nauk

nauk. 1. Školovanje oponašanjem ili radom prema uzoru, oblik praktične izobrazbe u kojoj naučnik (šegrt) ...

mathesis universalis

mathesis universalis [ma'tezis universa:'lis] (latinski: sveopći nauk), u filozofiji, sveopći nauk o ...

Ruska akademija znanosti

Ruska akademija znanosti (Rossijskaja akademija nauk), državna akademija znanosti Ruske Federacije sa ...

adept

adept (lat. adeptus: koji je postigao), prvobitno naziv za alkemičara za kojega se vjerovalo da je postigao ...

adopcijanizam

adopcijanizam ili adopcionizam (latinski adoptio: posvojenje), u teologiji, kristološki nauk po kojemu ...

Agustich, Imre

Agustich, Imre (Agustić, Augustić, Augustich, Augustič, Emerik, Mirko), novinar i pisac (Murski Petrovci, ...

Ajdukiewicz, Kazimierz

Ajdukiewicz [ajdukie'v’ič], Kazimierz, poljski filozof i epistemolog (Tarnopol, Galicija, 12. XII. 1890 ...

akademija

akademija (grč. Ἀϰαδήμεıα ili Ἀϰαδημία), najviša znanstvena institucija (zavod) u nekoj zemlji koja ...

akord

akord (od srednjovj. lat. accordare: uskladiti, možda prema lat. chorda: žica, struna). 1. Sloga, sklad. 2. ...

akozmizam

akozmizam (a1- + grčki ϰόσμος: svijet), filozofski nauk prema kojem svijet kao mnoštvo pojedinačnih ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|