Upit nastavni plan, pronađeno natuknica: 10

nastavni plan

nastavni plan, temeljni školski dokument drž. ministarstva za škole čiji je osnivač država. Nastavni ...

curriculum

curriculum [kur:i'kulum] (lat.), tijek, slijed, kretanje nekoga ljudskoga životnog procesa, pa se prema ...

gimnazija

gimnazija (lat. gymnasium, mn. gymnasia, prema grč. γυμνάσιον: vježbalište), općeobrazovna škola drugog ...

Maljković, Darko

Maljković, Darko, hrvatski kemičar (Osijek, 12. VII. 1935 – Zagreb, 10. IV. 2003). Diplomirao je u Zagrebu ...

obrazovni film

obrazovni film, naziv za sve vrste namjenskog filma koje se rabe u obrazovanju, odnosno za onaj film ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Hrvatska vojska

Hrvatska vojska (HV), konvencionalan naziv za oružane (kopnene, mornaričke i zrakoplovne) snage Republike ...

kadar

kadar (franc. cadre: okvir). 1. Stručno osoblje neke radne ili profesionalne organizacije (nastavni ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

program

program (kasnolat. programma < grč. πρόγραμμα: javni oglas, proglas). 1. Opći plan djelovanja; nacrt ...

(1)