Upit nacizam, pronađeno natuknica: 16

nacionalsocijalizam

nacionalsocijalizam ili nacizam (njem. Nationalsozialismus ili skr. Nazismus), ideologija Nacionalsocijalističke ...

Antifašistička koalicija

Antifašistička koalicija, naziv za savezničke zemlje i vlade koje su se tijekom II. svjetskog rata borile ...

društvena svijest

društvena svijest, skup predodžaba i ideja, uključujući vrijednosti i norme ponašanja, što ih dijele ...

etničko čišćenje

etničko čišćenje, protjerivanje, preseljenje ili likvidiranje dijela stanovništva radi promjene etničkoga ...

fašizam

fašizam (tal. fascismo, od fascio: svežanj, snop < fasces: snop pruća sa sjekirom, koji je u starom ...

Gonella, Guido

Gonella [gonε'l:a], Guido, talijanski i vatikanski novinar i talijanski političar (Verona, 18. IX. 1905 ...

Katolička crkva

Katolička crkva (lat. Ecclesia Catholica), kršćanska crkva koje je nauk definiran na dvadeset i jednom ...

kult ličnosti

kult ličnosti, sustavno javno, nekritičko hvaljenje i veličanje jedne osobe kao nepogrješiva polit. ...

Lindbergh, Charles Augustus

Lindbergh [li'ndbə:ɹg], Charles Augustus, američki zrakoplovac (Detroit, 4. II. 1902 – Maui, 26. VIII. 1974). ...

neofašizam

neofašizam (neo- + fašizam), politički pokret za obnovu fašizma nakon II. svjetskog rata, inspiriran ...

(1)  2