Upit mula, pronađeno natuknica: 23

mula (religija)

mula (tur. mülla < arap. mawlā: gospodin; gospodar) (munla, mola), u islamu, počasni naslov za školovana, ...

mula (zoologija)

mula (tal. mulo < lat. mula) (Equus mulus), domaća životinja, neplodni križanac magarca i kobile. Više ...

Bašeskija, Mula Mustafa

Bašeskija, Mula Mustafa, bošnjački ljetopisac, pjesnik, kaligraf i skupljač pučkoga i kulturnog blaga ...

Gracija iz Mula

Gracija iz Mula (pravo ime Pavao Krilović), hrvatski blaženik (Muo, Boka kotorska, 27. XI. 1438 – Mleci, ...

adžamijska književnost

adžamijska književnost, skupni naziv za nearapske književne tradicije pisane arapskim pismom. Povijesno, ...

‘Allāmek, Muhamed Musić

‘Allāmek, Muhamed Musić (arap. Muhammad ibn Mūsā al-Bosnawī – ‘Allamak), bošnjački pisac (Sarajevo, ...

augustinci

augustinci, više katoličkih, muških i ženskih redovničkih zajednica koje žive po pravilima sv. Augustina; ...

beglerbeg

beglerbeg (tur. beylerbeyi: beg begova), nekoć najviši čin u osmanskoj vojsci. Naziv njegove titule ...

Džami

Džami (puno ime Nūruddīn ‘Abdurraḥmān Ǧāmī [nu:-rud:i:'n 63308abdur:ahma:'n 62721a:mi:']), perzijski pisac i ...

hibridi

hibridi (lat. hybrida: mješanac; križanac), potomci roditelja koji pripadaju istomu rodu i istoj vrsti, ...

(1)  2  3