Upit molekularna biologija, pronađeno natuknica: 9

molekularna biologija

molekularna biologija, grana biologije koja biol. pojave tumači svojstvima molekula što izgrađuju živa ...

biologija

biologija (bio- + -logija), znanost o svemu živom, o njegovim procesima i zakonitostima, pojavnim oblicima ...

Eyring, Henry

Eyring [ẹi'riŋ], Henry, američki fizikalni kemičar (Colonia Juárez, Chihuahua, Meksiko, 20. II. 1901 ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

Ljubešić, Nikola

Ljubešić, Nikola, hrvatski biolog (Komarevo, 18. IV. 1940). Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ...

mikologija

mikologija (miko- + -logija), grana biologije koja se bavi proučavanjem gljiva. Glavne su discipline ...

Watson, James Dewey

Watson [wɔ:'tsən], James Dewey, američki molekularni biolog (Chicago, 6. IV. 1928). Diplomirao zoologiju ...

zoologija

zoologija (zoo- + -logija), grana biologije koja proučava životinjski svijet ispitujući oblike, građu, ...

nukleinske kiseline

nukleinske kiseline (prema lat. nucleus: jezgra), skupina bioloških makromolekula funkcija kojih je ...