Upit mlazna struja, pronađeno natuknica: 3

mlazna struja

mlazna struja, razmjerno uzak (nekoliko stotina kilometara), nekoliko kilometara debeo i obično tisuće ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

tropopauza

tropopauza (grč. τρόπος: smjer + pauza), granični nekontinuirani sloj atmosfere između troposfere i ...