Upit misal, pronađeno natuknica: 63

misal

misal (srednjovj. lat. missale, prema crkvenolat. missa: misa), katolička liturgijska knjiga u kojoj ...

Misal kneza Novaka

Misal kneza Novaka, hrvatskoglagoljski misal (270 listova) koji je zrelom ustavnom glagoljicom i hrvatskom ...

Hrvojev misal

Hrvojev misal, hrvatski glagoljski kodeks, jedina glagoljska liturgijska knjiga za koju se zna da se ...

Ročki misal

Ročki misal, glagoljski misal pisan uglatom glagoljicom, hrv. ustavom u crkvenoslavensko-hrv. redakciji. ...

Agatić, Ivan Krstitelj

Agatić, Ivan Krstitelj, senjsko-modruški biskup (Rijeka, 1570 – Rijeka, 30. X. 1640). Augustinac, studirao ...

akvarel

akvarel (njem. Aquarell < franc. aquarelle, prema tal. acquerello ili starije acquerella, od lat. aqua: ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

Asbóth, Oszkár

Asbóth [α:'šbo:t], Oszkár, madžarski slavist (Aradul Nou, madžarski Újarad, danas dio Arada, Rumunjska, ...

Baromić, Blaž

Baromić, Blaž, hrvatski glagoljaški pisar i tiskar (Vrbnik, nakon 1440 – Senj, nakon 1505). Prvi mu ...

(1)  2  3  4  5  6  7