Upit minuskula, pronađeno natuknica: 16

minuskula

minuskula (prema lat. minusculus: malen, sitan), pismo koje, za razliku od majuskule, nema sva slova ...

kurzivna minuskula

kurzivna minuskula, pismo koje se, istodobno s grčkom minuskulom, pojavilo početkom IV. st. Naziva se ...

beneventana

beneventana, naziv za srednjovjekovno latinsko pismo, zaobljenu minuskulu, nadjenut prema imenu grada ...

karolinška renesansa

karolinška renesansa ili reforma, cjelovita kulturna obnova u zemljama u kojima su vladali Karolinzi, ...

kurent

kurent (lat. currens: trčeći), mala tipografska slova (minuskula), za razliku od velikih (majuskula ...

kurzivna majuskula

kurzivna majuskula, pismo, poseban tip kapitale koji se pojavio u I. st. pr. Kr. Njome su se pisali ...

latinica

latinica, najčešći skupni naziv za starorimsku abecedu, glasovno pismo prvotno prilagođeno za pisanje ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

merovinško pismo

merovinško pismo ili merovingika (lat. scriptura merovingica ili franco-gallica), srednjovjekovno latinsko ...

pismo

pismo, u najopćenitijem smislu riječi, konvencionalni sustav vizualnih (najčešće grafičkih) ili rjeđe ...

(1)  2