Upit mikroprocesor, pronađeno natuknica: 6

mikroprocesor

mikroprocesor (mikro- + procesor), integrirani sklop koji u računalima i sličnim elektroničkim uređajima ...

ABS

ABS (akronim od njem. Antiblockiersystem: sustav protiv blokiranja kotača vozila), sigurnosni sustav ...

čip

čip (engl. chip: iver, režanj), tanka poluvodička pločica, ploštine najviše nekoliko četvornih milimetara, ...

elektronika

elektronika (prema elektron), područje znanosti, tehnike i tehnologije koje obuhvaća proučavanje i primjenu ...

Intel Corporation

Intel Corporation [inte'l kɔ:ɹpərẹi'šən], američki proizvođač mikroprocesora i elektroničkih komponenata, ...

kalkulator

kalkulator (engl. calculator < kasnolat. calculator: onaj koji računa; učitelj aritmetike), uređaj za ...