Upit meteorološki elementi, pronađeno natuknica: 5

meteorološki element

meteorološki element, veličina kojom se prikazuje fizikalno stanje atmosfere i fizikalne pojave u njoj. ...

mikroklima

mikroklima (mikro- + klima), klimatske prilike vrlo ograničenih prostora, koji su pod velikim utjecajem ...

opservacija

opservacija (lat. observatio). 1. Promatranje, motrenje, opažanje. – U medicini, praćenje simptoma, ...

paleoklimatologija

paleoklimatologija (paleo- + klimatologija), znanost koja istražuje i rekonstruira klimatske prilike ...

prognoza

prognoza (grč. πρόγνωσις: prethodno znanje). 1. Općenito, procjena budućih zbivanja na temelju poznatih ...