Upit meteorološki balon, pronađeno natuknica: 4

meteorološki balon

meteorološki balon, balon s pomoću kojega se u visoke slojeve atmosfere uzdižu radiosonde i meteorološki ...

pilot-balon

pilot-balon, manji gumeni meteorološki balon okrugla oblika, mase 5 do 100 g koji dostiže visinu 7 do ...

radiosonda

radiosonda (radio- + sonda), uređaj za određivanje temperature, vlage i tlaka zraka te smjera vjetra ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...