Upit mejoza, pronađeno natuknica: 5

mejoza

mejoza (od grč. μείωσις: smanjivanje), diobeni proces kojim nastaju spolne stanice. U životinja i čovjeka ...

jezgra, stanična

jezgra, stanična (lat. nucleus, grč. ϰάρυον), organel promjera oko 5 μm, tipičan za eukariotske stanice. ...

kromosomi

kromosomi (njem. Chromosom, od kromo- + -som), nitaste tvorbe u staničnoj jezgri biljaka i životinja ...

razmnožavanje

razmnožavanje (reprodukcija), proces kojim živi organizmi stvaraju potomstvo i tako omogućuju preživljavanje ...

spermatogeneza

spermatogeneza (spermato- + -geneza), proces razvoja spermija u životinja i čovjeka. Spermatogeneza ...