Upit mehanički rad, pronađeno natuknica: 56

mehanički rad

mehanički rad (znak W), fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile, definirana kao skalarni produkt ...

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

aktuator

aktuator (engl. actuator, od srednjovj. lat. actuare: ostvariti), u upravljačkoj i regulacijskoj tehnici, ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

citratni ciklus

citratni ciklus, prvi otkriveni metabolički ciklus, središnji niz reakcija aerobnog metabolizma, u kojima ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

električni motor

električni motor (elektromotor), stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne ...

električni napon

električni napon (znak U ili u), razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili ...

elektromotorni pogon

elektromotorni pogon, sustav pogona pojedinih radnih strojeva i mehanizama ili čitavih radnih postrojenja ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

(1)  2  3  4  5  6