Upit materijalizam, pronađeno natuknica: 45

materijalizam

materijalizam (prema materijalan), filozofski nazor prema kojemu je materija temelj sveukupne zbiljnosti, ...

didaktički materijalizam

didaktički materijalizam, nazor koji visoko vrjednuje količinsku dimenziju znanja. Takvo shvaćanje ...

historijski materijalizam

historijski materijalizam, teorija materijalističkog tumačenja povijesti prema kojoj način proizvodnje ...

kulturni materijalizam

kulturni materijalizam. 1. Jedan od teorijskih smjerova sociokulturne antropologije druge polovice XX. st., ...

Adorno, Theodor Wiesengrund

Adorno [adɔ'rno], Theodor Wiesengrund, njemački filozof, sociolog, muzikolog, skladatelj (Frankfurt ...

Amin, Samir

Amin [ami:’n], Samir, egipatski ekonomist i socijalni teoretičar (Kairo, 4. IX. 1931 – Pariz, 12. VIII. 2018). ...

ateizam

ateizam (grč ἄϑεος: bez boga, bezbožan), bezbožje, bezboštvo, poricanje postojanja Boga; skup različitih ...

Bachelard, Gaston

Bachelard [bašla:'ʀ], Gaston, francuski filozof, povjesničar znanosti i književni kritik (Bar-sur-Aube, ...

Balzac, Honoré de

Balzac [balza'k], Honoré de, francuski književnik (Tours, 20. V. 1799 – Pariz, 18. VIII. 1850). Jedan ...

Blaue Reiter, der

Blaue Reiter, Der [deɹ blạuə rại'təɹ] (njemački: Plavi jahač), izvorno ime almanaha koji su 1912. u ...

(1)  2  3  4  5