Upit marka, pronađeno natuknica: 302

marka (jedinice)

marka (njem. Mark: granica, pogranično područje; srednjovj. lat. marca). 1. U državnom i upravnome ...

marka (više značenja)

marka (tal. marca < njem. Marke: znak). 1. Pojam koji u najužem smislu podrazumijeva ime, izraz, slogan, ...

marka, poštanska

marka, poštanska (njem. [Brief]marke ili Marke), poštanska vrjednota koju izdaje poštanska uprava pojedine ...

Istočna marka

Istočna marka, pogranično upravno područje unutar Franačkoga Carstva, utemeljeno prilikom njegove podjele ...

Lav sv. Marka

Lav sv. Marka (tal. Leone di San Marco), simbol Mletačke Republike, inače atribut evanđelista Marka, ...

Motovunska šuma

Motovunska šuma (prije Šuma sv. Marka), najveća očuvana primorska autohtona šuma tvrdoga lisnatoga drveća ...

Agripina Starija

Agripina Starija (lat. Agrippina Maior [~p:i:'na ma'jor]), kći Marka Vipsanija Agripe (?, oko 14. pr. Kr. ...

Akcij

Akcij (grčki Ἄϰτιον, Áktion, latinski Actium), antički naziv za ravan pjeskovit rt Akarnanije, na ulazu ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski tragički ...

Albanci

Albanci, narod indoeuropskoga tračko-ilirskoga podrijetla u Albaniji (oko 2,7 milijuna pripadnika, 95% ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|