Upit marija��, pronađeno natuknica: 363

Marija

Marija, hrvatsko-ugarska kraljica (Bruxelles, 17. IX. 1505 – Cigales, Španjolska, 18. X. 1558). Kći ...

Adelsheim-Popović, Marija

Adelsheim-Popović [a:'dəlsxaim ~], Marija, glumica (Košice, Slovačka, 13. VI. 1822 – Beograd, 13. II. 1875). ...

Alačević, Marija

Alačević, Marija, hrvatska mikrobiologinja i genetičarka (Makarska, 19. IV. 1929 – Zagreb, 25. II. 2015). ...

Barabaš, Marija

Barabaš, Marija (Rovella), hrvatska glumica (?, oko 1860 – ?). Nastupila prvi put na zagrebačkoj pozornici ...

Bergamo, Marija

Bergamo [be'~], Marija, slovenska muzikologinja (Celje, 28. VII. 1937). U Beogradu diplomirala (1961) ...

Bettera-Dimitrović, Marija

Bettera-Dimitrović, Marija (Dimitri), hrvatska pjesnikinja (Dubrovnik, 19. VII. 1671 – Dubrovnik, 28. III. 1765). ...

Borčić, Marija

Borčić, Marija (rođena Frankl), hrvatska pjevačica i glazbena pedagoginja (Zagreb, 19. X. 1909 – Zagreb, ...

Bratanić, Marija

Bratanić, Marija, hrvatska pedagoginja (Vrbanj na Hvaru, 14. V. 1940). Diplomirala pedagogiju i psihologiju ...

Braut, Marija

Braut, Marija, hrvatska fotografkinja (Celje, 7. VIII. 1929 – Zagreb, 1. VII. 2015). Fotografijom se ...

Brida, Marija

Brida, Marija, hrvatska filozofkinja (Selca na Braču, 20. III. 1912 – Jelsa, 31. III. 1993). Diplomirala ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|