Upit magla, pronađeno natuknica: 44

magla

magla, koloidna disperzija sitnih kapljica vode u zraku koja je tako gusta da je horizontalna vidljivost ...

advekcija

advekcija (lat. advectio: dovođenje). 1. U meteorologiji, vodoravni prijenos svojstava zračne mase ...

aerozagađenje

aerozagađenje (aero- + zagađenje), prisutnost stranih tvari u atmosferi. Strane tvari mogu biti npr. ...

Agirre, Jose Maria

Agirre [aγi'r:e], Jose Maria (španjolski José María Aguirre; pseudonim Xabier Lizardi), baskijski pjesnik ...

Ai Wu

Ai Wu [~ wu] (pravo ime Tang Daogeng), kineski književnik (Xinfan, 20. VI. 1904 – Chengdu, 5. XII. 1992). ...

Aleuti (otoci)

Aleuti, otočni niz u sjevernome dijelu Tihoga oceana, između poluotoka Aljaske (Sjeverna Amerika) i ...

anticiklona

anticiklona (anti- + ciklona), područje atmosfere u kojem je atmosferski tlak veći nego u okolini i ...

brumaire

brumaire [bʀymε:'ʀ] (franc. brume: magla), »maglovit mjesec«, drugi mjesec u francuskom republikanskom ...

Camilar, Eusebiu

Camilar [kamila'r], Eusebiu, rumunjski književnik (Udeşti, 7. X. 1910 – Bukurešt, 27. VIII. 1965). Objavio ...

Carpenter, John

Carpenter [kα:ɹpəntəɹ], John, američki redatelj, scenarist i skladatelj (Carthage, 16. I. 1948). Studirao ...

(1)  2  3  4  5