Upit maestral, pronađeno natuknica: 8

maestral

maestral (tal. maestrale < lat. [ventus] magistralis: glavni vjetar), stalni vlažni ljetni vjetar umjerene ...

Ademi, Rahim

Ademi, Rahim, hrvatski general (Karača, Kosovo, 30. I. 1954). Vojnu akademiju završio 1976., a 1986. ...

Boka kotorska

Boka kotorska, prostran i razgranat zaljev u južnome dijelu istočne obale Jadranskoga mora, sastavni ...

Riječki zaljev

Riječki zaljev, unutrašnji dio Kvarnerskoga zaljeva; obuhvaća 450 km2. Prostire se između crte koja ...

Rošin, Jerko

Rošin, Jerko, hrvatski arhitekt (Split, 5. X. 1942). Diplomirao 1967. na Arhitektonskom fakultetu u ...

Salaj, Matija

Salaj, Matija, hrvatski arhitekt i urbanist (Vukovar, 15. XII. 1932 – Zagreb, 5. VI. 2014). Diplomirao ...

vjetar

vjetar, pretežno vodoravno strujanje zraka, određeno smjerom (stranom svijeta odakle vjetar puše) i ...

Žnidarec, Branimir

Žnidarec, Branimir, hrvatski arhitekt (Zagreb, 13. XI. 1937). Diplomirao 1962. na Arhitektonskom fakultetu ...