Upit ljekaruše, pronađeno natuknica: 5

ljekaruše

ljekaruše, zapisi (rukopisi) pučke medicine s receptima lijekova sastavljenih prema pučkomu ljekarničkom ...

veterinarske ljekaruše

veterinarske ljekaruše →  ljekaruše ...

medicina

medicina (lat. [ars] medicina: liječništvo), grana ljudske djelatnosti kojoj je cilj liječenje i rehabilitacija ...

veterinarstvo

veterinarstvo ili veterinarska medicina (veterina) (kasnolat. [ars] veterinaria, prema veterinarius: ...

Vitturi, Jacobello

Vitturi [vit:u:'ri], Jacobello (Jakob Viturić), plemić (Trogir, kraj XIV. st. – ?, sred. XV. st.). Bavio ...