Upit ljekarništvo, pronađeno natuknica: 8

ljekarništvo

ljekarništvo (farmacija, apotekarstvo), zdravstvena djelatnost koja obuhvaća nabavu, izradbu i čuvanje ...

Dandolo, Vicenzo

Dandolo [da'~], Vicenzo, generalni providur Dalmacije (Venecija, 22. ili 26. X. 1758 – Varese, 12. XII. 1819). ...

Eastman Kodak Company

Eastman Kodak Company [i:'stmən kọu'dæk kʌ'mpəni] (kraći naziv Kodak), glavni američki proizvođač filmova, ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

Grdinić, Vladimir

Grdinić, Vladimir, hrvatski farmaceut i povjesničar znanosti (Bjelovar, 25. X. 1939). Na Farmaceutsko-biokemijskom ...

Kuzmić, Ivan Evanđelist

Kuzmić, Ivan Evanđelist (Vanđo), hrvatski ljekarnik, malakolog, glazbenik i glazbeni arhivist (Dubrovnik, ...

Örkény, István

Örkény [œ'rke:ń], István, madžarski književnik (Budimpešta, 5. IV. 1912 – Budimpešta, 24. VI. 1979). ...

Paludan, Jacob

Paludan [pæ'l63308udæn], Jacob, danski književnik (Kopenhagen, 7. II. 1896 – Birkerød, 26. IX. 1975). Studirao ...