Upit lidar, pronađeno natuknica: 2

lidar

lidar (akronim od engl. Light Detection and Ranging: svjetlosno zamjećivanje i klasifikacija), optički ...

pilot-balon

pilot-balon, manji gumeni meteorološki balon okrugla oblika, mase 5 do 100 g koji dostiže visinu 7 do ...