Upit leksem, pronađeno natuknica: 7

leksem

leksem (franc. lexème, od lex[ique]: rječnik, leksik; leksički i [morph]ème: morfem ili [mon]ème: monem), ...

leksikologija

leksikologija (grč. λεξıϰός: koji se tiče riječi + -logija), jezikoslovna disciplina koja proučava leksički ...

predikat

predikat (prema lat. praedicatum: ono što se kazuje, izjavljuje). 1. U lingvistici, glavni dio rečenice ...

riječ

riječ, intuitivno određen pojam kojim se u svakodnevnom jeziku označavaju osnovne jezične jedinice za ...

semička analiza

semička analiza, u strukturalnoj semantici, jedan od temeljnih načina opisa značenja leksičke jedinice. ...

sinonimi

sinonimi (prema grč. συνώνυμος: istoimen, koji je istoga imena). 1. U lingvistici, termin koji se odnosi ...

značenje

značenje. 1. U filozofiji jezika, pojam što ga izražava neka riječ. Za razliku od smisla, značenje ...