Upit lapidi, pronađeno natuknica: 2

lapidi

lapidi (Lapi + -id), prema tzv. rasnoj podjeli, jedna od triju loza iz velike rasne skupine borealnih ...

Lanza, Frano

Lanza, Frano, hrvatski liječnik i arheolog (Split, 10. VIII. 1808 – Santa Maria della Rovere kraj Trevisa, ...