Upit kvantna statistika, pronađeno natuknica: 9

kvantna statistika

kvantna statistika, grana statističke fizike kojoj je temelj kvantna mehanika. Bitna je razlika u odnosu ...

Bose-Einsteinova statistika

Bose-Einsteinova statistika [bo'se ại'nštain~] (po Satyendru Nathu Boseu i Albertu Einsteinu), kvantna ...

Fermi, Enrico

Fermi [fe'rmi], Enrico, talijanski i američki fizičar (Rim, 29. IX. 1901 – Chicago, 28. XI. 1954). Jedan ...

Fermi-Diracova statistika

Fermi-Diracova statistika [fe'rmi diræ'k~], kvantna statistika što se primjenjuje na fermione, nerazlučive ...

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...

kvantna fizika

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija, a realistične kvantne ...

statistika

statistika (njemački Statistik, prema latinskom status: stanje), grana primijenjene matematike koja ...

Dirac, Paul Adrien Maurice

Dirac [diræ'k], Paul Adrien Maurice, engleski fizičar (Bristol, 8. VIII. 1902 – Tallahassee, Florida, ...

subatomske čestice

subatomske čestice (sub- + atomski) (elementarne čestice), čestice manje od atoma, bilo da su sastavni ...