Upit kvadrivij, pronađeno natuknica: 2

kvadrivij

kvadrivij (lat. quadrivium: stjecište četiriju puteva, raskrižje) →  artes liberales ...

artes liberales

artes liberales [a'rte:s libera:'le:s] (latinski: slobodna umijeća), umijeća koja su se učila u rimskim ...