Upit kutna udaljenost, pronađeno natuknica: 10

kutna udaljenost

kutna udaljenost (znak θ), udaljenost između dviju točaka mjerena s pomoću kuta između dviju zraka koje ...

altituda

altituda (lat. altitudo) (znak h), visina nekog mjesta ili predmeta iznad zadane razine (razine mora, ...

anticirkumpolarne zvijezde

anticirkumpolarne zvijezde (anti- + cirkum- + polaran), zvijezde koje se uvijek nalaze ispod horizonta. ...

azimut

azimut (arap. as-sumūt: smjerovi, putovi, množina od as-samt), vodoravna kutna udaljenost od utvrđenog ...

cirkumpolarne zvijezde

cirkumpolarne zvijezde (cirkum- + polaran), zvijezde koje se uvijek nalaze iznad horizonta. Njihova ...

deklinacija

deklinacija (lat. declinatio, prema grč. ϰλίσıς: nagib, svijanje, otklon). 1. U gramatici sklonidba, ...

Merkur (astronomija)

Merkur, planet najbliži Suncu; vrlo izdužene staze, kojoj numerički ekscentricitet iznosi 0,205, pa ...

visina

visina. 1. U geometriji, dužina kojoj je jedan kraj vrh lika ili tijela, a drugi ortogonalna projekcija ...

Fizeauov pokus

Fizeauov pokus [fizọ'~], prvo uspješno mjerenje brzine svjetlosti u zemaljskim uvjetima nazvan po Hippolyteu ...

rotacija

rotacija (lat. rotatio: okretanje, obrtanje). 1. U fizici, okretanje krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi ...

(1)