Upit kutna količina gibanja, pronađeno natuknica: 11

kutna količina gibanja

kutna količina gibanja (zamah) (znak L), vektorska fizikalna veličina koja opisuje vrtnju čestice ili ...

akrecijski disk

akrecijski disk (lat. accretio: rastenje), oblik nastao spiralnim padanjem difuzne tvari na svemirsko ...

atomska stupica

atomska stupica (engl. atomic trap), uređaj za usporavanje (hlađenje) atoma u malom dijelu prostora ...

Bohr, Niels

Bohr [bu:'63308əɹ], Niels, danski fizičar (Kopenhagen, 7. X. 1885 – Kopenhagen, 18. XI. 1962). Otac Aagea ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

Kant-Laplaceova hipoteza

Kant-Laplaceova hipoteza [~ lapla's~] (nebularna hipoteza), zajednički naziv za prve rasprave iz XVIII. ...

Planckova konstanta

Planckova konstanta [plaŋk~] (znak h), prirodna konstanta s pomoću koje je Max Planck 1900. postavio ...

rotacija

rotacija (lat. rotatio: okretanje, obrtanje). 1. U fizici, okretanje krutoga tijela oko osi. Svi dijelovi ...

spin

spin (engl. spin: vrtnja). 1. U fizici, (znak s), kvantnomehaničko svojstvo subatomskih čestica i atomskih ...

(1)  2