Upit kurzivna majuskula, pronađeno natuknica: 2

kurzivna majuskula

kurzivna majuskula, pismo, poseban tip kapitale koji se pojavio u I. st. pr. Kr. Njome su se pisali ...

pismo

pismo, u najopćenitijem smislu riječi, konvencionalni sustav vizualnih (najčešće grafičkih) ili rjeđe ...