Upit kulturni relativizam, pronađeno natuknica: 5

kulturni relativizam

kulturni relativizam, načelo po kojem nema univerzalne istine, već se ona razlikuje od osobe do osobe, ...

kulturna antropologija

kulturna antropologija (sociokulturna antropologija), grana antropologije; društveno-humanistička znanost ...

kulturna politika

kulturna politika, državna i javna, rjeđe nedržavna i privatna politika u području kulture, kojom se ...

Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič

Trubeckoj [trub’icko'j], Nikolaj Sergejevič (Sergeevič), ruski jezikoslovac (Moskva, 16. IV. 1890 – ...

spoznajna teorija

spoznajna teorija, u filozofiji, opći nauk o načelima čovjekova osjetilnoga, nadosjetilnoga, egzistencijalnog ...