Upit kultura oblutaka, pronađeno natuknica: 3

kultura oblutaka

kultura oblutaka (engl. Oldowan industry), razdoblje prvih i najjednostavnijih kamenih rukotvorina na ...

Olduvai

Olduvai (Oldupai) (engl. izgovor [ɔ:'ldəvai]), arheološko nalazište, klanac (dug oko 40 km) na rubu ...

Lepenski vir

Lepenski vir, mezolitičko-neolitičko naselje na desnoj obali Dunava u Đerdapu (Srbija); sustavno ga ...