Upit kosinus, pronađeno natuknica: 13

kosinus

kosinus (znanstv. lat. cosinus, skraćeno od complementi sinus: sinus komplementarnoga kuta) →  trigonometrijske ...

arkus funkcija

arkus funkcija (ciklometrijska funkcija, lučna funkcija), inverzna trigonometrijska funkcija suženja ...

cos

cos (od lat. cosinus), kratica za kosinus. (→  trigonometrijske funkcije) ...

elementarne funkcije

elementarne funkcije, pojedine specijalne funkcije matematičke analize koje vrlo često dolaze u primjenama ...

hiperbolne funkcije

hiperbolne funkcije, funkcije koje se geometrijski mogu definirati preko jedne grane jedinične hiperbole ...

Madhava

Madhava [ma:'dhava], indijski matematičar i astronom (Sangamagramma, 1350 – ?, 1425). Osnovao je Keralsku ...

matematički simbol

matematički simbol, znak koji se koristi za jednostavnije i kraće opisivanje matematičkih relacija i ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

neprekidnost

neprekidnost, svojstvo matematičke funkcije f(x) da se postupno mijenja pri malim promjenama argumenta ...

pravokutni trokut

pravokutni trokut, trokut u kojem je jedan od kutova pravi kut. Stranica nasuprot pravomu kutu je hipotenuza ...

(1)  2