Upit kontrola zračnoga prometa, pronađeno natuknica: 2

kontrola zračnoga prometa

kontrola zračnoga prometa (kontrola letenja), skup mjera, postupaka i usluga kojima se omogućava sigurno, ...

radar

radar (akronim od engl. Radio Detection and Ranging: otkrivanje i određivanje udaljenosti radiovalovima), ...