Upit konjički šport, pronađeno natuknica: 3

konjički šport

konjički šport, skup športskih disciplina koje su se razvile iz pradavne povezanosti ljudi s konjima, ...

žiri

žiri (franc. jury < starofranc. jurée, prema lat. iurare: prisegnuti, od ius, genitiv iuris: pravo, ...

šport

šport ili sport (njem. Sport < engl. sport < starofranc. desport, prema de/s/porter: provoditi vrijeme, ...