Upit koncil, pronađeno natuknica: 91

koncil

koncil (lat. concilium: sabor, vijeće, skupština), u kršćanskim crkvama, sabori kojima prisustvuju biskupi, ...

Baselski koncil

Baselski koncil →  bazelski koncil ...

Bazelski koncil

Bazelski koncil, 17. opći crkveni sabor, koji je sazvao 1431. papa Eugen IV. u Baselu (prvo ga je bio ...

ekumenski koncil

ekumenski koncil  →  koncil ...

Kalcedonski koncil

Kalcedonski koncil, četvrti ekumenski koncil sazvan i održan u Kalcedonu 451. Sazvao ga je car Marcijan, ...

Mali koncil

Mali koncil (akronim MAK), hrvatski katolički dječji mjesečnik; kao prilog Glasa koncila izlazi od ožujka ...

Tridentski koncil

Tridentski koncil (lat. Tridentinum), devetnaesti ekumenski koncil održan s prekidima u Trentu (lat. ...

Abélard, Pierre

Abélard ili Abailard [abela:'ʀ], Pierre (latinizirano Petrus Abelardus), francuski filozof i teolog ...

antisemitizam

antisemitizam (njem. Antisemitismus), neprijateljski stav prema Židovima. Uvriježio se isključivo u ...

Arnold iz Brescie

Arnold iz Brescie [~ bre'š:e] (lat. Arnaldus Briziensis), redovnik i vođa pokreta protiv papinske svjetovne ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10