Upit kompjutor, pronađeno natuknica: 6

kompjutor

kompjutor (engl. computer, od lat. computare: zbrojiti, računati) →  elektroničko računalo ...

kompjutorizacija

kompjutorizacija (prema kompjutor), uvođenje elektron. računala (kompjutora) za obavljanje poslova ...

Mužić, Vladimir

Mužić, Vladimir, hrvatski pedagog (Zagreb, 18. II. 1925 – Zagreb, 12. II. 2012). U Zagrebu završio Ekonomski ...

O

O. 1. Dvadeset i prvo slovo hrvatske abecede i četrnaesto (petnaesto) latinske, za samoglasnik /o/, ...

računalo

računalo, naprava za obavljanje računskih operacija; od druge polovice XX. stoljeća pod tim se pojmom ...

Shor, Peter

Shor [šɔ:ɹ], Peter, američki matematičar, informatičar (Mill Valley, 14. VIII. 1959). Doktorirao (1985) ...