Upit kompendij, pronađeno natuknica: 22

kompendij

kompendij (lat. compendium), udžbenik ili priručnik u kojem je građa neke znanstvene discipline izložena ...

Abul Kasim

Abul Kasim (arap. Abū’l-Qāsim, Abū al-Qāsim [a'bu: lqa:'sim] az-Zahrawī), arapski liječnik (Zahra kod ...

Ampelije, Lucije

Ampelije, Lucije (latinski Lucius Ampelius [lu:'ki·us ampe'li·us]), rimski pedagoški pisac (Cezareja ...

Arsenović, Nikola

Arsenović, Nikola, etnograf amater i akvarelist (Retfala, predgrađe Osijeka, 1823 – Beograd, 1885). ...

Bebije Italik

Bebije Italik (latinski Baebius Italicus [bai'bi·us ita'likus]), rimski pjesnik (I. st.). Na temelju ...

Bergivi, Muhamed

Bergivi, Muhamed (Muhammed ibn Pīr ‘Alī Bergivī ili Bergilī), turski teolog (Balikesir, 1522 – Birge, ...

Biruni, Abu Rejhan Mohammed bin Ahmed

Biruni (Beruni), Abu Rejhan Mohammed bin Ahmed (Abū ar-Rayḥān Muḥammad bin Aḥmad al-Bīrūnī [albi:ru:'n:]) ...

Doni, Giovanni Battista

Doni [do:'ni], Giovanni Battista, talijanski glazbeni teoretičar i polihistor (Firenca, 1594 – Firenca, ...

Hutcheson, Francis

Hutcheson [hʌ'čisən], Francis, engleski filozof (Drumalig, Sjeverna Irska, 8. VIII. 1694 – Glasgow, ...

Indija

Indija (hindski Bhārat ili Bhāratvarša, engleski Republic of India), država u južnoj Aziji; leži na ...

(1)  2  3