Upit kombajn, pronađeno natuknica: 2

kombajn

kombajn (rus. kombajn < engl. combine [harvester]), poljoprivr. stroj za žetvu, berbu ili vađenje uroda ...

rudnik

rudnik, rudarski objekt za iskorištavanje mineralnih sirovina iz njihovih rudnih ležišta; u užem smislu, ...