Upit koloni, pronađeno natuknica: 10

koloni

koloni (lat. colonus: ratar; naseljenik), prvotno seljaci, poljodjelci, naseljenici. Potkraj rimske ...

afinitetna kromatografija

afinitetna kromatografija, metoda razdvajanja bioloških makromolekula (→  kromatografija) temeljena na ...

Arbanasi

Arbanasi, naselje u jugoistočnome dijelu zadarskog poluotoka, sastavni dio Zadra, osnovano 1726. Većina ...

Dačani

Dačani (lat. Daci, grč. Δαϰοί, Dakoí), narod tračke jezične skupine, srodan Getima. Njegova plemena ...

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

eluiranje

eluiranje (prema lat. eluere: ispirati, oprati), uklanjanje adsorbiranog materijala (adsorbata) s nekog ...

Kaštelan, Jure

Kaštelan, Jure, hrvatski književnik (Zakučac kraj Omiša, 18. XII. 1919 – Zagreb, 24. II. 1990). Na Filozofskome ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

ples

ples, umjetnost harmonična pokreta tijela u ritmičkom slijedu; oblik neverbalnog izražavanja i komunikacije. ...

rektifikacija

rektifikacija (kasnolat. rectificatio: ispravljanje). 1. U kemiji i kemijskoj tehnologiji, uklanjanje ...

(1)