Upit koloni, pronađeno natuknica: 10

koloni

koloni (lat. colonus: ratar; naseljenik), prvotno seljaci, poljodjelci, naseljenici. Potkraj rimske ...

afinitetna kromatografija

afinitetna kromatografija, metoda razdvajanja bioloških makromolekula (→  kromatografija) temeljena na ...

Arbanasi

Arbanasi, četvrt sa statusom mjesnog odbora u jugoistočnome dijelu Zadra. Prvobitno naselje Arbanasi ...

Dačani

Dačani (lat. Daci, grč. Δαϰοί, Dakoí), narod tračke jezične skupine, srodan Getima. Njegova plemena ...

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

eluiranje

eluiranje (prema lat. eluere: ispirati, oprati), uklanjanje adsorbiranog materijala (adsorbata) s nekog ...

Kaštelan, Jure

Kaštelan, Jure, hrvatski književnik (Zakučac kraj Omiša, 18. XII. 1919 – Zagreb, 24. II. 1990). Na Filozofskome ...

nafta

nafta (kasnolat. naphtha < grč. νάφϑα < perz. naft), prirodna tvar akumulirana u Zemljinoj kori, tekućina ...

ples

ples, umjetnost harmonična pokreta tijela u ritmičkom slijedu; oblik neverbalnog izražavanja i komunikacije. ...

rektifikacija

rektifikacija (kasnolat. rectificatio: ispravljanje). 1. U kemiji i kemijskoj tehnologiji, uklanjanje ...

(1)