Upit količina gibanja, pronađeno natuknica: 43

količina gibanja

količina gibanja (zalet) (znak p), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gibanje čestice ili sustava ...

kutna količina gibanja

kutna količina gibanja (zamah) (znak L), vektorska fizikalna veličina koja opisuje vrtnju čestice ili ...

akrecijski disk

akrecijski disk (lat. accretio: rastenje), oblik nastao spiralnim padanjem difuzne tvari na svemirsko ...

atomska stupica

atomska stupica (engl. atomic trap), uređaj za usporavanje (hlađenje) atoma u malom dijelu prostora ...

Bohr, Niels

Bohr [bu:'63308əɹ], Niels, danski fizičar (Kopenhagen, 7. X. 1885 – Kopenhagen, 18. XI. 1962). Otac Aagea ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

dinamički sustav

dinamički sustav (grč. δυναμıϰός: snažan, jak; pokretljiv), sustav različitih čestica mase mi i vektora ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

fazni prostor

fazni prostor, zamišljeni prostor kojemu su dimenzije koordinate vektora položaja i koordinate vektora ...

gibanje

gibanje. 1. U mehanici, promjena položaja materijalne točke ili promjena položaja ili orijentacije ...

(1)  2  3  4  5