Upit kolera, pronađeno natuknica: 8

kolera

kolera (lat. cholera < grč. χολέρα, od χολή: žuč), akutna crijevna zarazna, karantenska bolest koja, ...

kolera peradi

kolera peradi (pastereloza ptica), najčešće akutna ili perakutna septikemijska bolest svih domaćih ...

Delteil, Joseph

Delteil [dεltε'j], Joseph, francuski književnik (Villar-en-Val, 20. IV. 1894 – kraj Montpelliera, 12. IV. 1978). ...

endemija

endemija (prema grč. ἔνδημος: domaći; unutrašnji), pojava neke bolesti koja zahvaća velik broj osoba ...

epidemija

epidemija (grč. ἐπıδημία: boravak na jednome mjestu), naglo obolijevanje većega broja ljudi na određenom ...

kaheksija

kaheksija (grč. ϰαχεξία: loše stanje), teško opće stanje organizma popraćeno pomanjkanjem esencijalnih ...

Stojanov, Ljudmil

Stojanov [stoja'nof], Ljudmil, bugarski književnik (Kovačevica, 6. II. 1888 – Sofija, 11. IV. 1973). ...

vjerovanja, pučka

vjerovanja, pučka (narodna vjerovanja), skup tradicijskih predodžbi o čovjeku i svemu što ga okružuje. ...