Upit koks, pronađeno natuknica: 23

koks

koks (engl. coke, mn. cokes), čvrsti ostatak koksiranja, tj. visokotemperaturnog isplinjavanja (suhe ...

briketiranje

briketiranje (od franc. briquette: mala opeka), postupak aglomeriranja (okrupnjivanja) sitnozrnatog ...

destilacija

destilacija (lat. destillatio: kapanje). 1. Destilacija kapljevina, separacijski postupak kojim se ...

Duisburg

Duisburg [dy:'sburk], najveće industrijsko središte zapadne Rurske oblasti i luka na utoku Ruhra u Rajnu, ...

feroslitine

feroslitine (ferolegure), slitine željeza i jednog ili više drugih elemenata, uglavnom metala (ponajprije ...

generatorski plinovi

generatorski plinovi, gorivi plinovi koji se dobivaju rasplinjavanjem čvrstih goriva. Za razliku od ...

goriva

goriva. 1. Tvari koje prilikom izgaranja (oksidacije) razvijaju velike količine toplinske energije, ...

isplinjavanje

isplinjavanje, industrijski postupak kojim se suhom destilacijom čvrstih goriva, ponajprije ugljena, ...

Kanada

Kanada (Canada), država u sjevernome dijelu Sjeverne Amerike; s Američko-arktičkim arhipelagom obuhvaća ...

karbokemija

karbokemija (lat. carbo: ugljen + kemija), dio kemije koji se bavi kemijskim postupcima preradbe ugljena. ...

(1)  2  3