Upit kokain, pronađeno natuknica: 11

kokain

kokain (prema koka), alkaloid iz lišća biljke koke; metilni ester benzoilekgonina, C17H21O4N. Čisti ...

alkaloidi

alkaloidi, prirodni organski spojevi koji sadrže dušik, obično unutar heterocikličkog prstena. Sekundarni ...

Fourneau, Ernest

Fourneau [fuʀnọ'], Ernest, francuski farmakolog i farmaceut (Biarritz, 1872 – Pariz, 1949). Poznat po ...

koka (šumarstvo)

koka (španj. coca < kečuanski kuka, koka) (eritroksilon; Erythroxylon coca), grm iz por. Erythroxylaceae, ...

midrijatici

midrijatici (prema midrijaza) (mydriatica), lijekovi za proširenje zjenice. Djeluju na dva načina, kočenjem ...

narkotici

narkotici (prema grč. ναρϰωτιϰός: koji otupljuje), sredstva za omamljivanje, uspavljivanje i umanjivanje ...

opojne droge

opojne droge (opojna sredstva), sredstva koja izazivaju ovisnost; prirodne ili sintetske psihoaktivne ...

otrovanje

otrovanje (intoksikacija), oštećenje zdravlja koje nastaje djelovanjem različitih prirodnih ili sintetskih ...

ovisnosti

ovisnosti, psihička, a ponekad i fizička stanja koja nastaju djelovanjem sredstava ovisnosti, tj. opojnih ...

prokain

prokain (pro-1 + [ko]kain), dietilaminoetilni ester p-aminobenzojeve kiseline, H2NC6H4COOCH2CH2N(C2H5)2, ...

(1)  2