Upit koherencija, pronađeno natuknica: 3

koherencija

koherencija (lat. cohaerentia: sveza, povezanost). 1. U filozofiji, povezanost nečega što pripada zajedno, ...

interferencija

interferencija (engleski interference: miješanje, upletanje prema interfere < starofrancuski s’entreferir: ...

koherentni valovi

koherentni valovi, mehanički ili elektromagnetski valovi jednakih frekvencija, polarizacija i stalnog ...