Upit knjižni blok, pronađeno natuknica: 6

knjižni blok

knjižni blok, skup knjižnih slogova (knjižnih araka) poredanih određenim redom, sabranih stavljanjem ...

grafička dorada

grafička dorada, završni dio procesa grafičke proizvodnje u kojem grafički proizvod poprima uporabni ...

knjiga

knjiga (praslavenska riječ nejasna postanka, možda od staronordijskoga kenning: bilješka, znak, ili ...

knjigoveštvo

knjigoveštvo, završni dio grafičke proizvodnje, koji obuhvaća izradbu knjižnoga bloka i korica te njihovo ...

kustoda

kustoda (njem. Kustode, prema lat. custos, genitiv custodis: čuvar), početna riječ ili slog neke stranice ...

signatura

signatura (srednjovj. lat. signatura: pečaćenje, potpisivanje, od lat. signare: obilježiti, označiti). 1. ...